Samen op Weg Augustus 2021

Beste zussen en broers,

Beste vrienden van Samen op Weg,

“Gij zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart, geheel uw verstand en al uw krachten!”

Dit is het eerste gebod, en samen met de liefde voor uw naaste is het de samenvatting van de hele wet en de profeten, en ook van ons christelijk geloof en levensstijl.

Het is niet eenvoudig, vind ik, houden van een onzichtbare God en in die opdracht van liefde voel ik me heel klein.

Op 22 juli vierden we de Heilige Maria Magdalena. Het evangelie dat op die dag wordt gelezen (Joh. 20, 1, 11-18) vertelt dat Maria Magdalena heel vroeg in de morgen, terwijl het nog donker is, bij het graf komt. En dan, nadat Petrus en Johannes het open graf zijn binnengegaan, zien, geloven en dan naar huis terugkeren (verzen 2-10) staat zij bij het graf te schreien. Verder lezen we hoe zij eerst uitleg krijgt van twee engelen, dan de tuinman meent te zien, aan deze vraagt waar hij eventueel het lichaam heeft gelegd, tot hij haar aanspreekt met “Maria”. Dan herkent zij pas haar Heer, meer met het hart dan met de ogen dus!

Bij het lezen van deze tekst, die dag, werd ik nogmaals getroffen door de liefde van Maria Magdalena voor de Heer, voor God. Al heeft ze wel mee dat Hij zichtbaar is. En toen dacht ik dat het goed zou zijn van haar te leren om God lief te hebben, en zelfs haar te vragen om ons daarin te helpen, dat is toch een vrucht van de gemeenschap van de heiligen, hé.

Bij de tekst in kwestie hoort elke dag ook een korte commentaar van een priester, die ik hier, vertaald, citeer:

Eergisteren nodigde het evangelie ons uit de wil van God te “doen” om broeders en zusters van Jezus te zijn. Gisteren met de parabel van de zaaier, ging het erom het woord te “begrijpen” door het in ons te onthalen. Vandaag, met het feest van Maria Magdalena, worden we niet alleen uitgenodigd om te begrijpen en te doen, maar ook nog te beminnen. Deze drie aspecten van onze relatie tot God zijn niet exclusief: geloven en begrijpen helpen ons vooruit te gaan op de weg van een diepere liefde. Onze relatie tot Jezus kan niet alleen van de orde zijn van het doen en het denken, ze komt tot stand in de liefde. Laten we ons met Maria Magdalena meetrekken in die liefde tot Jezus: onthalen we die liefde, en toon Hem wat we voor Hem voelen!

Wat mij hierin trof was de leidraad om via geloof en begrijpen tot de liefde te komen, en ook dat de drie aspecten elkaar aanvullen, maar de liefde is het hoogste, schrijft de apostel Paulus. Het doet mij onmiddellijk denken aan het schavotje van de Olympische Spelen, zilver en brons, geloof en begrijpen, op gelijke hoogte, en in midden, iets hoger, het goud, de liefde.

Wel hebben niet wij God liefgehad, Hij heeft ons eerst van allen liefgehad, door de Schepping van de mens, en dan door Zijn enige Zoon te geven. Merkwaardig genoeg begint de weg met de liefde, de liefde van God.

De eerste stap voor ons is dit te geloven. De problematiek om al dan niet te geloven is niet het onderwerp van deze tekst. Wel is het zo dat ons geloof steeds evolueert en best gevoed kan worden. Als we in God geloven dan willen we zijn wil doen, en om deze wil te kennen moeten we Zijn woord beluisteren en begrijpen (wie oren heeft, hij luistere). De apostelen geloofden in Jezus, niet alleen in zijn bestaan, maar ook dat Hij de Zoon van God is, zoals Petrus uitroept aan het meer. Zijn woorden verstaan, dat heeft wat meer tijd gevraagd, en ook de hulp van de H. Geest. U ziet maar, geloof is al een gave van God, en het begrijpen nu ook al…

Onze deelname is onze openheid naar God toe, en de tijd die we willen geven aan de H. Geest om ons te leiden, te coachen. Het begrijpen wordt gevoed door te lezen, door te luisteren naar anderen, door deelname aan de sacramenten. Daarin doen we ook al Gods wil. U merkt dat het doen steeds aanwezig is: daden van geloof stellen, werken om te begrijpen, en ook handelen uit en met liefde.

Hier moeten we nog eens kijken naar Maria Magdalena. Zij houdt van Jezus, dat was al duidelijk tijdens zijn leven, nadat Hij haar haar zonden had vergeven, aan tafel bij een farizeeër. De apostelen constateren dat het graf leeg is, de leerling die Hij liefhad gelooft, en voor de rest gaan ze naar huis.

Voor Maria is het niet genoeg. Hij is dood, zijn lichaam is weg, ze blijft en ze schreit. Deze tranen laten God niet onberoerd en Hij komt nader. Zoals bijna altijd in Zijn leven, vraagt Jezus eerst naar de wens van de persoon; hier is dat: “Waarom schrei je, wie zoek je.” Ook al weet hij het antwoord, je wordt in je zijn gerespecteerd. Op haar vraag, zegt Jezus gewoon: “Maria”. Als je je in haar plaats stelt, dan ervaar je hoe je voornaam, door Jezus uitgesproken, zo diep naar je hart gaat. Er is niemand op de wereld die je naam zo kan uitspreken, ik kan dat getuigen.

Als we in de penarie zitten, en we kunnen ons in gebed terugtrekken, dan raad ik aan samen met Maria Magdalena, ons probleem, ons zoeken aan Jezus voor te leggen. Hij geeft geen magische oplossing, hoor, maar je weet, je ervaart dat Hij met jou is: “Ik ben met u, tot het einde der tijden”.

Je ervaart dan een gevoel van liefde en dankbaarheid. Die gevoelens kunnen verdiept worden, door een beslissing. In een duurzame relatie, gaat verliefdheid over in liefde, door de beslissing aan de relatie te werken. “Liefde is een werkwoord”, weet je nog? En liefde uit zich in daden: tijd geven, attenties hebben…

Maria ging aan de leerlingen berichten dat ze de Heer had gezien, en wat Hij haar had gezegd. Liefde is weer haar drijfveer. Getuigen van Gods wonderdaden zijn daden van liefde. Naast de liefde voor God, is er nog dat tweede gebod: “Bemin je naaste als jezelf”. Dat is wel heel concreet, de naaste is zichtbaar, maar ik zeg niet dat het gemakkelijk is.

Het is tasten en zoeken, vallen en opstaan, maar ik wens jullie veel vreugde op deze weg van geloof, begrijpen en liefhebben,

Alain

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s