Samen op Weg mei 2020

Beste zussen en broers,

Beste vrienden van Samen op Weg,

 

Sedert vorig nummer is er heel wat gebeurd, of eigenlijk, niet meer gebeurd. Zelfs samen op weg mag niet zomaar, je moet afstand houden, en je gaat niet met gelijk wie op weg.

Tijdens de vasten was het relatief gemakkelijk: een aantal dingen niet mogen doen, je bezinnen, je onthouden, zoals de bewoners van Nineve in zak en as zitten. Maar Pasen, dat werd wat onwezenlijk: Alleluja, maar alleen, of met zijn tweetjes, of met het hele gezin, maar niet meer met de hele gemeenschap vreugdevol samen.

Er is licht aan het eind van de tunnel, wordt gezegd, maar deze tunnel blijkt wel heel wat langer dan eerst gedacht. En kijk, de woensdag na Pasen, lazen we het verhaal van de leerlingen van Emmaüs, en ik vond die situatie zo herkenbaar.

Wij zijn nu die leerlingen onderweg. We zijn alleen (of met twee…), we zien onze dierbaren niet (tenzij virtueel, maar dat is toch anders), misschien zijn er zieken of zelfs overledenen in onze dichte kring, het is een donkere tijd. Wel weten we dat Pasen gevierd is, dat de Heer is verrezen, maar het voelt zo niet? De leerlingen van Emmaüs hadden ook wel iets gehoord van de vrouwen, maar ja…

Toch is er goed nieuws. Het licht is niet aan het eind van de tunnel. Het licht van de wereld komt zelfs met ons meestappen, in de tunnel, maar we hebben tijd nodig om het te zien. “Zijt ge dan de enige  vreemdeling, dat ge niet weet wat er hier aan het gebeuren is?” “Wat dan?” “Hum, wel het virus, het staat in alle bladen, het komt uitgebreid in elke nieuwsuitzending…”

Wat Jezus nu zal antwoorden, dat zal voor elke leerling, volgeling, gelovige, christen, anders zijn, omdat Hij elk van ons heel goed kent. Ik kan het dus niet zeggen. Maar ik weet wel, dat Hij meegaat met ons, zoals met de leerlingen van Emmaüs, met onze twijfels, ons lijden, onze vragen. Hij kan ons troosten, ons heel geduldig onderrichten, en bij ons blijven als we het Hem vragen.

Jezus is het Woord van God, Hij is midden onder ons. Het Woord van God is te vinden in de bijbel, het is geen dode letter, het is God zelf die tot elk van ons spreekt in dit levend boek.

Het is nu zeker een uitgelezen (sorry, niet bedoeld als woordspeling!) tijd om na een kort gebed, een passage uit de Bijbel te lezen, en jezelf te plaatsen in de persoon die met Jezus in contact komt. Zeker in de lezingen na Pasen, is het Hij het die geduldig uitlegt hoe we tijdens het leven hier onze blik kunnen richten op het eeuwige leven, zonder het dagelijkse te ontvluchten. Zo gaf Hij het volk eerst brood en vis te eten, vooraleer Hij zei zelf het Brood uit te hemel te zijn.

“Wat moeten we doen?” vroegen de mensen. De wil van God doen, dat begint met te geloven dat Jezus Gods Zoon is.

Als we tijd nemen om te bidden, te spreken met Hem en te luisteren, dan weet ik dat Hij ons zal inspireren.

Blijven we even bij het beeld van het brood. Toen Jezus het volk zag, moe en hongerig, betrok hij zijn leerlingen om een oplossing te vinden, en dan het brood uit te delen. Philippus heeft niet gedacht: “Ik zal maar zwijgen over die jongen met zijn vijf broden en twee vissen, het heeft toch geen zin.” Neen, hij spreekt erover, zegt het aan de Heer, en Jezus doet hiermee het wonder, opnieuw met zijn leerlingen die het, in geloof, gaan uitdelen. Ook zo wil Jezus ons nu gebruiken om Zijn werk voort te zetten. Na het breken van het brood werd Hij door de leerlingen van Emmaüs herkend, en verdween Hij uit hun zicht. Vanaf dan gaan ze vol vreugde terug naar Jeruzalem, en ze geloven, en de anderen intussen ook. De Thomassen zoals ik hebben soms een duwtje meer nodig. Maar met het geloof zo groot als een mosterdzaadje kunnen we bergen verzetten.

Jezus is het Licht van de wereld, en wij zijn het zout der aarde, en kleine lichtjes, en we kunnen met Hem verbonden (de Wijnstok), het verschil maken.

Ik ben zo dankbaar te mogen zien hoe creatief de gewone mensen kunnen zijn in deze tijd. Ik denk aan het handgeklap om 20u, aan de balkonzangers, aan andere tekenen van dank voor degene die zich kunnen en mogen inzetten, niet zonder risico.

Bedrijven vinden procedures om duizenden mondmaskers in een container te ontsmetten, jongeren helpen mee met de voedselbank om pakketten aan huis te bezorgen, vrijwilligers van het Rode Kruis gaan helpen om zorgbehoevende personen bij te staan, …

Om nog eens bij het beeld van het brood te blijven, de vraag voor ons is: “Wat zijn mijn vijf broden, en mijn twee vissen?”

Ik ben er nog niet uit, maar ik vraag het de Heer elke dag. Hij gaat mee op deze weg, luister naar Hem!

Wij zijn deze maand mei op weg naar Pinksteren, en je mag dit letterlijk nemen, want Pinksteren valt op 31 mei! We kunnen ons deze maand voorbereiden op een nieuwe doorbraak van de H. Geest, over ons en over de wereld.

In onze moderne tijd willen we alles plannen, op voorhand weten, en waar we onzeker over zijn, dat proberen we te verzekeren. Ze verkopen ons levensverzekeringen, maar ook begrafenisverzekeringen, en annulatieverzekeringen… Ik las onlangs iets over de wet van Heisenberg, en het komt erop neer dat er maar één ding zeker is, dat is dat alles onzeker is!

Over de H. Geest zegt Jezus: “De H. Geest gaat waarheen Hij wil, maar niemand weet vanwaar Hij komt, en waarheen Hij gaat.” De zekerheid is dat de H. Geest ons wil brengen waar ons geluk ligt, naar het eeuwig leven, de onzekerheid is waar en hoe.

Voor de huidige crisis leefden we gemakkelijk in een bepaalde comfortzone, nu echter is veel onzeker, op persoonlijk vlak en voor de hele wereld. We zijn uit onze comfortzone getuimeld en misschien is het een gelegenheid om ons meer te laten leiden door de H. Geest. Hoe gebeurt dit? Wel, weeral, door de trouw aan je dagelijkse gebedstijd, dan kan Hij zaadjes van leven in je hart leggen, dan hoor je soms zijn stem in de stilte van het gebed. En je mag ook hulp vragen aan Maria, ze kent Hem heel goed, ze is Zijn bruid! Het is de meimaand, Mariamaand bij uitstek, dat komt zeker  goed!

Onder Zijn leiding zal er iets veranderen in ons leven, ten goede, dat durf ik beloven. En de H. Geest schenkt rust, troost, vrede, vreugde.

We leggen deze weg samen af, onder de hoede van Maria, als zussen en broers van elkaar, kinderen van de Vader, vrienden van Jezus, tempels van de H. Geest.

Alain

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s