Samen op Weg augustus 2019

Beste zussen en broers,

Beste vrienden van Samen op Weg,

In het begin van de zomervakantie mochten Martine en ik gaan spreken over de schoonheid van de Schepping, en hoe deze helpt om de Liefde van de Schepper te herkennen.

De vakantie is een goede tijd om de schepping te beschouwen en om ons te verwonderen over de schoonheid en de grootsheid ervan, en vooral over het feit dat God ons Zijn Schepping schenkt en toevertrouwt.

We lezen dit in Psalm 8.

Eerst de grootheid van God:

Heer, onze God, hoe vol macht is uw naam wijd en zijd op de aarde;
gelijk Gij uw majesteit doet verschijnen hoog aan de hemel,

Dan onze kleinheid:

Als ik uw hemel zie – het werk van uw vingers, maan en sterren die Gij daar stelde,
wat is dan de mens dat Gij acht op hem slaat, naar het mensenkind omziet?

God heeft grootse plannen voor de mens:

En nochtans geeft Ge hem een haast goddelijke staat; met waardigheid en schoonheid hebt Gij hem gekroond, die Gij heerser maakt over het werk van uw handen.
Want alles hebt Gij aan zijn voeten gelegd.

De hele psalm is één grote lofprijzing en verwondering, maar wat mij het sterkst opvalt, is de tip voor ons mensen in vers 3:

Uit de mond der kleinen, de kreet van het kind, Uw vermogen bevestigt.

Als wij onze juiste plaats weten, namelijk dat ook wij schepsel zijn, en klein tegenover onze grote God, meer nog: kind (van God), dan roepen we het uit: de kreet van het kind.

Zoals een kind spontaan roept bij schone leuke dingen, zo mogen we Gods wondere daden bezingen. De H. Franciscus heeft dit goed aangevoeld, en dit roepen, bezingen, dat is de lofprijzing.

We loven God, ook voor de werken die Hij vandaag nog altijd doet, “Mijn Vader en Ik werken altijd!” zei Jezus eens.

God is groot en ik ben klein, zondig, machteloos, dat geeft een grote spanning. Maar als ik, Zijn kind, Zijn grootheid, goedheid bezing, uitroep en verkondig, dan is dit de kreet die ontspant en die me dichter bij God brengt.

Lofprijzing heeft op die manier genezende kracht, want ze brengt ontspanning en brengt onze blik in de juiste richting. Weg van onszelf en onze problemen, en hoopvol naar de grote God. Niet zozeer om onze problemen op te lossen, maar om ze in een beter perspectief te plaatsen, in het geloof dat God alles ten goede keert.

Paus Franciscus zegt: ”Hoop is niet een soort naïef optimisme, het is een deur naar de toekomst.”

Door de lofprijzing krijgen we meer en meer inzicht hoe God alles aan ons geeft: Zijn schepping, maar ook het volle leven, voor nu en voor eeuwig. Dit maakt van ons vreugdevolle mensen, het zout der aarde. De wereld heeft dit nodig, ze smacht naar hoop, vreugde, licht in de duisternis.

“Als het donker is, als je in de nacht bent, wat ga je doen?” vraagt de wijze. Ga je klagen, de anderen beschuldigen, ja, zelfs God de schuld geven? Of ga je kaarsen aansteken en op de kandelaar plaatsen?”

Het licht dat je zoekt is al over de wereld gekomen, Christus! Door Hem zijn onze zonden vergeven en zijn we kinderen van God. Dat geeft ons een diepe vreugde, zodat we ondanks lijden en een kruis om te dragen, God kunnen loven en danken.

Alain

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s