De huwelijksrelatie – liturgie van de liefde

Hoofdstuk II

Aanvang van de viering: De vraag om vergeving

“Verdraagt elkander en vergeeft elkander, als de één tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook gij vergeven.”

(Kol 3, 13)

Elke eucharistieviering begint met “de opening van de viering”. De liturgie voorziet een tijd van “boetevoorbereiding”. De priester begint gewoonlijk met de woorden: “Bereiden wij ons voor om deze Eucharistie goed te kunnen vieren en erkennen we dat we zondaars zijn.”

De liturgie (de kerkdienst)  voorziet verschillende formuleringen, zoals bijvoorbeeld de belijdenis: “Ik belijd tot de Almachtige God, ik erken voor mijn zusters en broeders, dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten; ja, ik heb waarlijk gezondigd…” of ook het lied van de “Kyrie eleïson”: “Heer ontferm U over ons.”

Dit onderdeel van de viering  eindigt met het gebed van de voorganger: “Moge de Almachtige God ons barmhartig zijn, onze zonden vergeven en ons leiden tot eeuwig leven.”

Wat betekent dat? De ontmoeting met God,  die zal beleefd worden in de liturgie van het Woord en  in de Eucharistie moet voorbereid worden.

En hoe bereiden wij ons voor? Door onze armoede te erkennen. Voor de communie, worden we uitgenodigd  om ons hart voor te bereiden door toe te geven dat we falen in het liefhebben. Dat is de zonde: niet liefhebben (God – de anderen – onszelf).

Om dit belangrijk moment van de mis goed te beleven ervaart de mens de nood om zich te verzoenen met Degene die hij gaat ontmoeten. De liefde is coherent. De deelname aan de eucharistische communie is geen recht maar een gave. We kunnen niet eisen dat de Andere zich aan ons geeft. Maar we kunnen ons verlangen uitdrukken. De beste voorbereiding ligt in deze gesteldheid van ons hart: de liefde van de Andere vragen, zonder ook maar iets op te eisen. Dit is een ervaring van armoede, van nederigheid. Hetzelfde geldt voor de echtelijke liefde: de vraag om vergeving, de gebaren van verzoening bereiden ons voor om een mooi moment van eenheid te beleven, ook fysisch.

Duiden we dit met een voorbeeld. ’s Morgens, voor hij naar zijn werk gaat, windt de echtgenoot, die al wat gestrest is, zich op omdat hij een papier niet vindt. De kinderen zijn druk en maken ruzie voor een akkefietje. De spanning stijgt en ook de toon wordt scherper . De echtgenoot haalt uit naar zijn vrouw: “Er is hier niemand die eens wat orde schept in huis … het is hier een echte boel,” enz. De vrouw, die zich geviseerd voelt antwoordt “dat ze er voor niets tussen zit, dat ze andere dingen te doen heeft, dan achter het gat te lopen van al degene die niet weten waar ze hun dingen achterlaten,” enz. Na deze rijke, echtelijke dialoog, begint voor beide echtgenoten de eigen werkdag en het gezin verzamelt pas weer thuis op het einde van de namiddag. De ruzie van ‘s morgens schijnt vergeten. Het avondmaal, TV kijken,  … het verloopt zoals gewoonlijk. De man herinnert zich de ochtend scene niet meer. Voor het slapengaan neemt hij zijn vrouw in de armen. Hij spreekt zijn verlangen uit… Eigenaardig genoeg is zijn echtgenote zo vurig als een diepvriezer… Voor de man, zijn de twee momenten (de ruzie ‘s morgen en tederheid van de avond) heel apart. De vrouw daarentegen heeft die scene van enkele uren geleden, helemaal niet verteerd. Meer nog, heel haar dag was verprutst, zij neemt haar echtgenoot zijn gebrek aan tact, zijn onrechtvaardige uitspraken, zijn gebrek aan respect voor haar in het bijzijn van de kinderen, enz. heel kwalijk. In haar wrok heeft ze zelfs de lijst gemaakt van al haar grieven, zelfs tot aan hun verloving! “En daarbij wil Mijnheer nu nog…” Zij vindt het erover dat hij het aandurft om op dit moment seksuele intimiteit te vragen , terwijl “hij zich niet eens excuseerde”. De echtgenoot begrijpt niet waarom ze daar “een heel spel van maakt”, en de “beledigde prinses speelt”. Ze gaan rug aan rug slapen, en verwijten het elkaar.

Vanuit dit klein voorbeeld, willen we twee lessen onthouden… (wordt vervolgd 😉 )

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s