Maandelijks archief: januari 2017

De huwelijksrelatie – Liturgie van de liefde

Aan mijn echtgenote Marie, die actief aan dit boek heeft bijgedragen door haar goede raad en bemoedigende woorden.

Aan mijn kinderen en kleinkinderen.

Aan mijn broers en zussen van de Gemeenschap (Verbe de Vie), vooral in Brazilië, die dit werk in gebed gedragen hebben.

Voorwoord

Wanneer ik het boek van Olivier Belleil bijna uitgelezen heb, denk ik spontaan aan het refrein in het Boek Genesis: ”En God zag dat het goed was!” Ja, de liefde tussen man en vrouw is goed. Ja, de seksualiteit is goed. “God zag alles wat Hij gemaakt had: dat was heel goed.” Hoezeer heeft onze wereld deze boodschap nodig, een wereld die lijdt onder uitwendige vormen van emancipatie en vaak vervuld is van minachting tegenover het lichaam en de seksualiteit.

Geïnspireerd door veel ervaringen en verlicht door de Schriften, bezingt dit boekje de liefde en verwijst naar concrete middelen om binnen te treden in het geluk om lief te hebben.

De vergelijking tussen de Eucharistie en het vieren van de echtelijke liefde kan verrassen. Voor een christelijk echtpaar is er niet enerzijds een liefde die heilig is en een andere die werelds is. Waarachtige liefde streeft naar heiligheid. De gave van de echtgenoten aan elkaar is van dezelfde orde als de zelfgave van Jezus doorheen heel zijn leven tot in de dood. Het is immers dezelfde Geest van liefde die Christus heeft bezield en die vandaag christelijke echtgenoten ertoe brengt zich aan elkaar te geven. Daarom is het huwelijk een weg naar heiligheid: zoals het tweede Vaticaans concilie beklemtoont, roept Jezus al zijn leerlingen op tot heiligheid, “welke ook hun levensstaat is”: priesters, vrijgezellen, gehuwden, …

Ik wens dat dit boek wijd verspreid wordt. Het kan veel koppels helpen hun liefde te beleven in de vreugde van het geven. Ik wens het hen toe om van hun ontmoetingen een zegening te maken voor die God door wie zij elkaar zegenen.

Mgr. Joseph Boishu

Hulpbisschop van Reims.

De huwelijksrelatie – Liturgie van de liefde

Beste vrienden,

Na een retraite gegeven door Olivier Belleil van de gemeenschap “Verbe de Vie” (Waterloo), heb ik op uitdrukkelijk, zelfs luidruchtig verzoek, van enkele jonge koppels, beloofd zijn boek te vertalen: “La relation conjugale – Liturgie de l’amour” (De huwelijksrelatie – Liturgie van de liefde).

Tot op vandaag is er geen uitgever gevonden die de vertaling wil uitgeven, daarom heb ik de toelating verkregen van Olivier, om deze vertaling stap voor stap te publiceren als brieven voor jonge koppels op deze blog. Het is mijn bedoeling om elke week een stukje te publiceren. Uiteraard zijn uw reacties meer dan welkom!

Ik vermeld graag dat mijn vertaling werd nagelezen en leesbaarder gemaakt door Chris en Trui Vermeulen, waarvoor ik heel dankbaar ben.

Alain