Samen op Weg Mei 2016

Beste vrienden Samen op Weg,

 

We hebben het feest van Pinksteren gevierd, en gaan nu verder met de gewone tijd door het jaar, zoals dat heet. Het kan de indruk geven, dat nu de Feesten voorbij zijn, we weer gewoon mogen gaan doen. De vraag is natuurlijk: wat is gewoon doen voor de christen.

Wat zegt Jezus hierover.

“Vuur ben Ik komen brengen op aarde, en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait!” (Lucas 12, 49)

“Toch zeg Ik u de waarheid: het is goed voor u dat Ik heenga: want als Ik niet heenga, zal de Helper niet tot u komen.” (Joh 16, 7)

“Maar gij zult kracht ontvangen van de H. Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn … tot het uiteinde der aarde.” (Hand. 1, 8)

Wij mogen hieruit afleiden dat Jezus de wil van de Vader heeft volbracht, juist om dan de H. Geest te kunnen geven aan allen. En de bedoeling is blijkbaar om dan Zijn getuigen te zijn tot het uiteinde der aarde. Wel, dit is zeker geen job voor één dag en voor enkele vissers. Dit is de taak voor alle christenen, tot het einde der tijden als Jezus terugkomt.

Door het Doopsel hebben we de H. Geest ontvangen. Als we Hem, jaar na jaar, Pinksteren na Pinksteren, meer en meer plaats geven in ons hart en in ons leven, dan groeien we als christen. Voor God is dat gewoon een christen, denk ik en dus, OK, we doen gewoon!

Ik wil nog even stilstaan bij Pinksteren.

In het Oude Testament was Pinksteren eerst het feest van de oogst, later van Gods weldaden in de natuur, daarna Zijn weldaden voor Zijn volk Israël, en uiteindelijk de herdenking van het Verbond op de Sinaï en de gave van de Thora, de wet. Het is in de joodse traditie ook verbonden met Pasen, en gevierd, 50 dagen na Pasen.

Maar de profeten verwijten het volk dat ze niet gehoorzamen aan Gods wet. Ze voorspelden de tijd dat de wet niet meer uitwendig, op perkament of op de stenen, zal zijn, maar inwendig, in het hart van de mens gegrift. Dit is nu vervuld door de gave van de H. Geest: Hij woont nu sinds het doopsel in ons hart, Zijn wet is in ons hart gegrift. Aan ons dit nu tot zijn recht te laten komen. God doet het niet in onze plaats, Hij doet het met ons!

Als we ons dan, met Pinksteren meer bewust zijn  geworden van die aanwezigheid in ons, of andersom, misschien heeft God u even Zijn Aanwezigheid diep laten voelen, wij noemen dat een vernieuwde doorbraak van de H. Geest of een doop in de Geest, dan moeten wij dat vuur in ons brandend houden, het niet blussen.

Pater Cantalamessa heeft daar een mooi beeld voor gekregen, dat wij in onze gezinnen ook kunnen toepassen. Hij getuigt i.v.m. Gods Liefde in ons hart aan de hand van Jer. 4, 3-4: “Ontgin een nieuw land, zaai niet tussen de doornen, besnijd voor God uw hart.”

Eens in Israël zag P. Cantalamessa zo’n wild land, vol doornenstruiken. Hij zag hoe de landbouwers daar na het droge seizoen alles op een hoopje gooiden en in broussevuren gooiden, en hij begreep de woorden om het land van zijn hart onthalend te maken voor de broeders.

Zo mogen wij broussevuren maken van:

  • Het vergif van de veroordelingen, het oordelen van zussen en broers. Dat is net de balk in ons oog!
  • Het tweede vuur is voor de minachting van anderen, van zelfoverschatting, relativeren van onszelf is de sleutel.
  • Slechte woorden zijn een moordend gif: ze kunnen mensen in zichzelf opsluiten.

Daar moeten wij doorlopend aan werken, om ons hart vrij te houden voor God, die dan in ons kan beminnen! Wij kunnen dat zeker al beginnen in onze relatie, ons gezin, op ons werk of in onze buurt.

En zo, bij elke daad van liefde, bij elk moment, hoe kort ook, aan God gegeven, groeit in ons de aanwezigheid van de Drie-eenheid. Gods vrede komt in onze harten. Gods vreugde verandert ons bestaan want de aanwezigheid van God in ons straalt uit en is aantrekkelijk, zodat anderen naar deze aanwezigheid op zoek gaan.

Laten we dit gewoon worden! Dat wens ik u, voor deze tijd door het jaar, samen met alle zussen en broers van de Maria-Kefasgemeenschap!

Ik nodig jullie ook uit om dit gewone leven met ons te delen en te vieren in Spa, van 1 tot 3 juli, een buitengewone tijd op een buitengewone plaats met gewone mensen!

 

Alain

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s