Samen op Weg februari 2016

Beste zussen en broers,

Beste vrienden van Samen op Weg,

 

Een kind vraagt eens aan mama: “Mama, jullie zijn kinderen van opa en oma, en zij hadden ook een papa en een mama, maar hoe is dat dan begonnen?” Da mama antwoordt dat God de mens heeft geschapen, als Adam en Eva, en dat zij de eerste mensen en de eerste ouders waren. Zoals kinderen kunnen doen, gaat het ook naar papa met dezelfde vraag. En papa legt uit dat een apensoort rechtop is gaan lopen, en dat langzaamaan apen mensen werden.

Daarop gaat het kind terug naar mama, zo doen ze dat, hé, en zegt: “Mama, gij zegt dat God de mens heeft geschapen, en papa zegt dat we van de apen afstammen. Hoe kan dat nu? Daarop antwoordt de mama gevat: “Papa spreekt over zijn familie, ik over de mijne!”

 

Vooraleer ik verder ga, toch even zeggen, ik ben familie van die vrouw…

 

Het eerste boek van de Bijbel, het boek Genesis, is voor mij de grootste inspiratie om te begrijpen waarom God de mens heeft geschapen, en wat Zijn bedoeling is met de mens. De H. Johannes Paulus II werkte dat grondig uit in de theologie van het lichaam. Maar de Bijbel heeft hoegenaamd niet de intentie om het ontstaan van de mens wetenschappelijk te gaan ontleden en uitleggen.

Wij mogen de Bijbel echter niet onderschatten op dit gebied, zo staat in de Bijbel dat zon en maan door God geschapen zijn, en dat ze ooit zullen vergaan. Toen dit neergeschreven werd, was de gangbare wetenschap bij de meeste volkeren echter dat zon, maan en sterren onsterfelijke goden waren, denk maar aan Jupiter, Mars, enz. …

Hoe ze echter precies ontstaan zijn, en hoe ze rond elkaar bewegen, is niet fundamenteel voor de Bijbel, maar wel fundamenteel is wie wij mensen, voor God zijn.

Ik geloof in een God die zich openbaart, die de mens opzoekt, want in Zijn Liefde wil Hij zich geven aan Zijn kinderen, want zo noemt Hij ons.

Wij worden mensen naar Gods droom als we begrijpen dat ons geluk, onze roeping ligt in de gave, het zich geven aan de anderen, om lief te hebben, hoe pijnlijk dit ook kan zijn. “Geen groter liefde heeft hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden.” (Jezus)

Eigenlijk worden we mens omdat we beeld van God zijn, en dus de adem, de geest van God in ons hebben. “Toen boetseerde Jahweh God de mens uit stof, van de aarde genomen, en Hij blies hem de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen.” (Gen 2, 7).

Dit is een manier om te zeggen dat we geest en lichaam zijn. Dat maakt ons verschillend en hoger dan de dieren. Dat ervaart Adam als hij in de schepping niemand vindt die bij hem past, want hij wil zich totaal geven. Dat kan pas als ook de vrouw er is. Adam roept het dan uit van vreugde, eindelijk kan hij zich geven.

Wij zijn geest én lichaam, dat is de identiteit van de mens, onze identiteit. Wij kunnen maar gelukkig zijn door onze identiteit ten volle te beleven. Met het lichaam kunnen we uitdrukking geven aan onze liefde voor de andere, en in het huwelijk aan onze liefde voor de echtgenote, met ons lichaam maken we het beeld van God zichtbaar: dit is enkel aan de mens gegeven. Met Gods geest die in ons woont, kunnen we beseffen dat we Zijn kinderen zijn, door naar Zijn Woord (Jezus) te luisteren die ons zegt dat we Abba, Vader mogen zeggen, en door de H. Geest zijn we ook in staat om dat echt te doen.

In het concrete leven kunnen het lichamelijke uitdrukken met de positieve blik, de kleine attenties, de verrassingen, elkaar verwennen, knuffelen…en het geestelijke met de vergiffenis, de bemoediging, de bewondering.

Dat die twee dimensies, geest en lichaam, zo belangrijk zijn, bewijst God zelf door als Zoon mens te worden, wij noemen dat de incarnatie, het Woord is vlees geworden.

 

God heeft ons geboetseerd, misschien zijn apen het prototype, en uiteindelijk wij het meesterwerk, tevens in verschillende kleuren, aangepast aan het klimaat. Wij mogen blij zijn dat geen ander dier model stond… De duizendpoot bv. We zeggen soms van handige mensen, dat ze duizendpoten zijn. Ik zie me al in de schoenwinkel…

Loof de Almachtige, Hij heeft ons geschapen als Zijn beeld, op Hem gelijkend, in geest en lichaam, en voor eeuwig, zonen en dochters. Ja, het is wonder, en ik geloof erin en in de verrijzenis van het lichaam.

Omdat we het voorlopig nog met een gewoon lichaam moeten doen, en onze geest niet altijd in harmonie is met Gods wil, hebben we barmhartigheid nodig van God en van mensen.

Kom dus talrijk naar de gezinsdag op zondag 6 maart 2016 met als thema: de Barmhartigheid!

 

 

Alain

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s