Samen op weg augustus 2015

Beste zussen en broers,
Beste vrienden van Samen op Weg,

Het augustusnummer van Samen op Weg is een beetje een vakantienummer, en elk jaar wordt er dan op gewezen dat het een bijzondere tijd is om eens tot bezinning, tot rust te komen. Dat is ook zo, maar nu wil ik gewoon delen wat mij zoal trof deze dagen.
Ik lees een beetje het leven of de commentaren van de heiligen van de dag, als wegwijzer voor ons leven.

29 juli is de feestdag van de H. Marta. Als evangelietekst wordt natuurlijk het thuisgebeuren verteld bij Marta en Maria, en hoe Maria het beste deel heeft gekozen. (Lucas 10, 38-42). En veel huismoeders en ook vaders ervaren de uitspraak van Jezus als precies een beetje onrechtvaardig. Ten slotte ging Jezus daar graag op bezoek, Hij was een welkome gast ten huize van Lazarus en zijn twee zussen, het waren Zijn vrienden en Hij kwam er vaak rusten. Het onthaal was altijd vriendelijk, het eten was lekker en Hij vond er een luisterend oor! En Marta sloofde zich af om het Hem naar de zin te maken, zat Hij wel goed, had Hij nog iets te drinken, was er nog voldoende op tafel, en dan hoor je: “Marta, Marta, wat maak je je toch druk om kleine dingen.” OK, ze had het een beetje gezocht door Hem te vragen haar zus te vermanen. Maar toch, de reactie schijnt ons hard, en ik ken nogal wat vrouwen die er moeite mee hebben.
In een preek horen we vaak dat er in elk van ons een Marta en een Maria is, en dat we goed moeten afwegen wanneer we in dienst werken, en wanneer we naar Gods Woord luisteren, en het ene versterkt het andere. Wel, vakantie is zo’n tijd om Maria in ons iets meer op de voorgrond te plaatsen, en Marta wat rust te gunnen. Oeps, nu toch weer een vakantietip!

In de commentaar die ik dit jaar las, komt Marta er ook heel goed uit.
Marta is genereus en bedient met liefde al wie ze onthaalt. En Jezus verwijt het haar niet, integendeel. Hij kent haar, Hij kent de diepte van haar hart. Zij, Maria en Lazarus horen bij de leerlingen van Jezus. Hij weet dat ze in haar dienstbaarheid totaal gegeven is. Maar Hij nodigt haar uit tot meer vrijheid in die gave van zichzelf. De dienst aan de andere moet ondergeschikt blijven aan de liefde voor de andere, die bediend wordt, en mag geen doel op zich worden en zo een hindernis voor de liefde tot de andere. Jezus nodigt Marta uit tot meer goddelijke liefde, in de stilte van de aanbidding en de contemplatie, die het hart toelaten zich te ontplooien, in een grote vrijheid, naar het voorbeeld van haar zus op dat ogenblik.
Marta begrijpt de opmerking van Jezus en vat Zijn brandende liefde voor Zijn kinderen en Zijn verlangen om ze intiem aan te trekken. Dit inzicht komt naar boven als ze bij de dood van Lazarus, aan Jezus verklaart dat ze gelooft in Hem en in de verrijzenis (Joh. 11, 25-26) Want Jezus vraagt haar, en ook aan ons: “Ik ben de verrijzenis, wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en al wie in Mij gelooft zal nooit sterven. Gelooft gij dit?”
Dus ook aan u en mij: “Gelooft gij dit?”

2 dagen later, 31 juli, feest van de H. Ignatius van Loyola, stichter van de PP. Jezuieten.
Hier is ook veel om over te zeggen, maar ik wil mij beperken tot het gebed dat hij zijn leerlingen leerde: “Heer Jezus, leer ons om vrijgevig (genereus) te zijn, om u te dienen zoals ge het verdient, te geven zonder te tellen, te strijden ondanks de kwetsuren, te werken zonder rust te zoeken, ons in te zetten zonder andere beloning te verwachten dan te weten dat we uw heilige wil doen.”

Bij beide heiligen gaat het over dienen en over de liefde. Laten we dus te allen tijde vreugdevol onze verwachte en onverwachte bezoekers gastvrij onthalen, hen dienen, ook door naar hen te luisteren, en zo in hen, ook Jezus dienen, beluisteren en beminnen.

U ziet, in de vakantie zijn de heiligenfeestdagen zeker een goede richtingwijzer voor ons leven, er komen er nog veel, lees er enkele en laat u aanspreken…

Samen met alle zussen en broers van de Maria-Kefasgemeenschap wens ik u daarom allen verder een deugddoende vakantie!

Wij verwachten ook velen van u op onze ontmoetingsdag voor jong en oud, op 18 oktober 2015 in Sint-Maria-Aalter, met als thema: “Samen zijn in vreugde.”

Noteer alvast ook de datum van de gezinsdag op zondag 6 maart 2016!

Alain

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s