SAMEN op WEG Mei 2015

Beste zussen en broers,
Beste vrienden van Samen op Weg,

Jeruzalem, kort na Pasen, op de Tempelberg, heilige grond voor Joden, Christenen en Moslims, daar stonden we met 18 zussen en broers van de Maria-Kefasgemeenschap, vroeg in de morgen, anders mag je er niet meer op. Het zijn de moslims die dit nu bewaken, met de Rotskoepel en de El Aqsa-moskee. Zij maken daar de regels, en die moeten wij volgen.
Je moet bv. correct gekleed zijn, zoals dit ook bij ons meestal geldt in kerken.
Ik wou met Martine op de foto staan, voor de rotskoepel, maar een ijverige moslim kwam mij euh, zeggen dat ik haar niet mocht aanraken. Ik stribbelde nog wat tegen, “it is my wife”, maar dat was er over en ik kreeg een duidelijke preek dat wij daar hun regels te volgen hebben. Dat hebben we dan gedaan, uit respect voor hun heilige grond, op de manier die zij wensen.
Maar godsdienst en regels, dat liet mij niet meer los.
Hoe zit dat dan met ons, denk ik nu. Het begint eigenlijk al in Genesis. Van de vruchten van alle bomen moogt gij eten, behalve van die ene boom, die van de kennis van goed en kwaad. Als ge daarvan eet, zult ge sterven.
Een duidelijke regel, één enkel, met de penaliteit duidelijk geformuleerd. Het kan toch niet eenvoudiger? Maar het heeft niet gewerkt.
Daarna is het heel slecht gegaan, zo slecht dat God erover dacht om iedereen in een zondvloed te verdrinken. Gelukkig was er Noach nog. Verder liep het de spuigaten uit in Sodom en Gomorra. Met Mozes geeft God dan weer wat regels, geboden, en als de Israëlieten er zich aan houden, dan gaat het goed, en anders loopt het dikwijls fout. Het heeft ook niet zo goed gewerkt.
God ziet maar één oplossing, de liefde. (Nu, dat wist Hij al van in het begin, maar wij waren er nog niet klaar voor)
Uit Liefde heeft God Zijn enige Zoon op aarde gezonden, om ons lief te hebben, tot het uiterste toe. Ondanks alle verwijzingen naar de Messias in het Oude Testament, hebben zijn tijdgenoten Hem niet (h)erkend.
Regels, geboden, wetten, geschriften, ze werken niet als alleen het verstand ze kent. Daarom juist heeft Jezus die voor ons is gestorven, die voor ons is verrezen, en het nu voor ons opneemt bij de Vader, bekomen dat Hij ons Zijn Geest mag zenden, tot in ons hart. In ons hart is daarmee het gebod van de Liefde gegrift. Zonder Hem kunnen we het nog niet, maar met Hem ontvangen we het eeuwig leven, dat nu al begint, door juist vanuit Zijn Liefde te (proberen) leven.

Regels zijn nodig, maar het is niet genoeg. Paulus zegt het treffend: “Al heb ik alle gaven, alle talenten, als ik de liefde niet heb, ben ik niets.”
Als onze kinderen klein zijn, geven we hen regels, om hen te beschermen tegen gevaren die ze niet kennen, om hen al doende te leren, welke vreugde ze ontvangen door goede dingen te doen. Dat is precies wat de Vader met Zijn kinderen gedaan heeft. Hij heeft de wet en de profeten gegeven, om Zijn volk op te voeden, maar dan heeft Hij Zijn Zoon gezonden om deze wetten te vervullen. Door heel Zijn leven, werken, lijden en dood heeft Hij getoond met welk een Liefde de Vader ons bemint. Als Zijn kinderen zijn we geroepen tot die liefde. Zonder deze liefde zijn we niets.

We kunnen de zondag naar de mis gaan, omdat het de zondagsplicht is. Maar we kunnen ook naar de eucharistieviering gaan op zondag, omdat we ons door de Vader en de Zoon uitgenodigd weten, om zoals Maria Magdalena naar Hem te luisteren, om Hem te danken en om maaltijd met Hem te hebben, zoals op vriendenbezoek.
Op dezelfde manier kan ons dagelijks gebed een liefdevolle ontmoeting worden met onze God, en geen dagelijks moeten, want dat verlangt God niet van ons.
Hij is de Vader die vol liefde op ons wacht, die ons van ver ziet komen naar onze afspraak met Hem, in het gebed, in de eucharistievieringen, ook eens gratis in de week (ik heb het niet over de collecte!), of in het sacrament van de verzoening, waar Hij ons alles vergeeft.

Hij geeft dan van Zijn vrede, vreugde en eeuwig leven.

Broers en zussen, de H. Geest woont in uw hart, laat Hem overvloedig werken in u, leef naar Pinksteren toe met een grote dorst naar dit levend water dat Jezus u wil geven, vraag het Hem in uw dagelijkse gebedstijd, en Hij zal u leven geven, en wel in overvloed.

Samen met alle zussen en broers van de Maria-Kefasgemeenschap wens ik u allen daarom een vurig Pinksteren!

Daarna verwijs ik ook nog graag naar het gezinsweekend in Spa einde juni!

Alain

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s